Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru Općine Jelsa od strane Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska županija je temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, a nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru, Općini Jelsa dodijelila sredstva za projekt:

  • Uređenje šetnice na istočnom dijelu obalnog pojasa u Jelsi – u iznosu od =100.000,00 kn  ili  =13.272,28 Eur


Sufinanciranjem uređenja i održavanja pomorskog dobra Splitsko-dalmatinska županija uvelike pomaže Općini Jelsa u održavanju i unaprijeđenju razine turističke ponude na području Općine Jelsa, tj. otoka Hvara kao poznate turističke destinacije.  

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content