Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNA RASPRAVA

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukcije državne ceste DC116 Hvar – Milna – Starigrad (trajektna luka) – Sućuraj; dionica Poljica – Sućuraj, Splitskodalmatinska županija

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content