Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Jelsa

U okviru porezne reforme, Hrvatski sabor je donio izmjene i dopune: Zakona o lokalnim porezima i Zakona o porezu na dohodak. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 114/23) ukinut je u potpunosti prirez porezu na dohodak kao oblik oporezivanja dohotka zaposlenima. Dosadašnjim odredbama Zakona o porezu na dohodak, stope poreza na dohodak bile su zakonski definirane i mogle su se mijenjati samo u saborskoj proceduri izmjena i dopuna Zakona. Najnovije Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da umjesto prireza, utvrđivanjem poreznih stopa poreza na dohodak u određenom rasponu, mogu nadomjestiti izostanak prihoda od prireza.

Sukladno odredbama navedenog zakona, Općina Jelsa, Jedinstveni upravni odjel, odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda pripremio je nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Jelsa s obrazloženjem (u prilogu).

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 15. studenog 2023. godine popunjeni obrazac za savjetovanje s javnošću dostave na adresu elektroničke pošte benito.jakas@jelsa.hr ili putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu Općine Jelsa na adresu Jelsa 404, 21465 Jelsa, s naznakom „Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Jelsa“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Jelsa.

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Jelsa
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content