Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XV. sjednica Općinskog vijeća

Poziv i prijedlog dnevnog reda XV. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa / 01.12.2023.

 1. Zaključak o razmatranju izmjena i dopuna Financijskog plana „Dječjeg vrtića Jelsa“ za 2023.g.
 2. Zaključak o razmatranju Financijskog plana„Dječjeg vrtića Jelsa“ za 2024.g.
 3. Zaključka o razmatranju godišnjeg Plana i Programa rada „Dječjeg vrtića Jelsa“ u pedagoškoj
  godini 2023./2024.
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut „Dječjeg vrtića Jelsa“.
 5. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika „Dječjeg vrtića Jelsa“.
 6. Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja
  Općine Jelsa.
 7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 2710, k.o. Vrboska.
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelsa za 2024. godinu.
 9. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Jelsa.
 10. Odluka o porezima Općine Jelsa.
 11. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Jelsa.
 12. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Jelsa.
 13. Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Jelsa.
 14. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jelsa za razdoblje od 2024.g. do 2028.g.
 15. Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za
  Općinu Jelsa u 2024.g.
 16. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jelsa.
 17. Godišnji Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
 18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa za 2023.g.
 19. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. g.

Zapisnik sa XV. sjednice Općinskog vijeća

Zvučni zapis sjednice

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content