Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Javni uvid u prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu: Zakon) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo, Splitsko-dalmatinske županije. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid u prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content