Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Poziv – prijava za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor na području Općine Jelsa

Općina Jelsa, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda, na temelju Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22, 114/23)  i Odluke o porezima Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa br. 8/23) objavljuje Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe, vlasnici kuća za odmor na području Općine Jelsa da do 31. ožujka 2024. godine, dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2024. godini.

Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te sve pravne i fizičke osobe  – novi obveznici.

Prijave promjena prijavljene nakon ostavljenog roka ne uzimaju se u obzir u tekućoj godini.

Prema članku 49. Zakona o lokalnim porezima i Odluci o porezima Općine Jelsa, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Jelsa.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na nekretnine koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i  prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar) te zbog starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na nekretnine za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice i na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor obračunava se i plaća godišnje, po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor iznosi 3,50 eura.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj, kako je propisano člankom 56. Zakona o lokalnim porezima.

Molimo da priloženi obrazac popunite te ga sa popratnom dokumentacijom dostavite:

  • osobno na protokol Općine Jelsa (Soba 12)
  • poštom na adresu: Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa
  • na adresu elektroničke pošte: opcina.jelsa2@st.t-com.hr

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content