Područje djelovanja – socijalna i zdravstvena skrb (2023.)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA 2023. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – NekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun

Područje djelovanja – sport (2023.)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2023. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – NekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun

Područje djelovanja – kultura (2023.)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2023. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – NekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun

Poziv na  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu Referenta za opće poslove i društvene djelatnostiu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa,dana 04. siječnja 2023 godine, objavljuje […]

Natječaj za prijem u službu

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19- u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela Općine Jelsa, raspisuje natječaj za prijam u službu, Referenta  za opće poslove i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/ica- m/ž)  u Jedinstvenom upravnom odjelu […]