IX. sjednica općinskog vijeća

Poziv i prijedlog dnevnog reda IX. sjednice Općinskog vijeća Zvučni zapis: Zapisnik IX. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“ Zaključak o razmatranju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Jelsa“ u ped. god. 2022/2023. g. Zaključak o razmatranju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Jelsa“ za pedagošku godinu 2022/2023.g. […]

VIII. sjednica Općinskog vijeća

Poziv i prijedlog dnevnog reda VIII. sjednica Općinskog vijeća Zvučni zapis: Zapisnik VIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa Prvi dio sjednice Drugi dio sjednice

VII. sjednica Općinskog vijeća

Poziv i prijedlog dnevnog reda VII. sjednica Općinskog vijeća Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini – JelsaOdluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – konačnoPlan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. g.Zaključak – Hvarski vodovod – izvješćeZaključak – Izvješće o radu JelkomZaključak […]

V. sjednica općinskog vijeća

POZIV NA V. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 11.02.2022. – ZAKLJUČAK  o prijedlogu imenovanja  mrtvozornika za područje Općine Jelsa– ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 5546/1 k.o. Jelsa– ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra na  č.zem.  4112   k.o. Pitve– PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI– ZAKLJUČAKK o primanju na znanje […]

IV. sjednica općinskog vijeća

POZIV NA IV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 10.12.2021. ZVUČNI ZAPIS ZA IV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSAPrvi dio sjednice – PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI STANICE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA OPĆINU JELSA  U 2022 .G.– GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JELSA S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE– ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE […]

III. sjednica općinskog vijeća

POZIV I DNEVNI RED III.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA 1. Pravilnik o mjerilima za utvrđenje cijene usluga Dječjeg vrtića „Jelsa“.2. Odluka o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa.3. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelsa.4. Odluka o imenovanju Stručnog […]

II. sjednica općinskog vijeća

POZIV NA II. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 23.07.2021. 1. RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, ekologiju i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Jelsa2. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za turizam i ugostiteljstvo Općinskog vijeća Općine Jelsa3. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i mladež  Općinskog vijeća Općine Jelsa4. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za financije i […]

Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća

Poziv konstituirajuća sjednica – 26. svibnja 2021. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacije mandata članova Općinskog vijeća Općine JelsaRješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine JelsaRješenje o izboru Mandatnog povjerenstvaRješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanjaRješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine JelsaRješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jelsa