• jelsa2.jpg
  • jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg

web banner JELSA 2

Andro Blašković (izjava o godišnjem programu rada, godišnji financijski izvještaj, godišnji financijski plan i izvještaj o primljenjim donacijama)
Podaci o donacijama za A. Blašković, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević polugodišnje izvješće
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA

Metkior Ćurin
Podaci o donacijama za M. Ćurin, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević polugodišnje izvješće
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

Sebastijan Tomić
Podaci o donacijama za S. Tomić, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević polugodišnje izvješće
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

Ivan Grgičević
Financijski izvještaj za 2017. i Plan za 2018.
Izjava o programu rada za mandatno razdoblje

Ivo Duboković (izjava o godišnjem programu rada, godišnji financijski izvještaj, godišnji financijski plan i izvještaj o primljenjim donacijama)