• 1301757541_big.jpg
  • jelsa1.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

Sjednice vijeća od 2021. godine

POZIV NA II. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 23.07.2021.

1. RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, ekologiju i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Jelsa
2. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za turizam i ugostiteljstvo Općinskog vijeća Općine Jelsa
3. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i mladež  Općinskog vijeća Općine Jelsa
4. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jelsa
5. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za kulturu, sport  i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Jelsa
6. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za urbanizam Općinskog vijeća Općine Jelsa
7. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za  Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Jelsa
8. ODLUKA o  imenovanju  Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
9. RJEŠENJE o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode Općine Jelsa

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g - izvještaj o zaduženju - jamstvu - obrazac IZJS-2020-12
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g - obrazloženje po org. i program.kl
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g - obrazloženje
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g - plan razvojnih programa
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2021 g - Obrazloženje po org.i program.kl.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2021 g
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020 g
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2020 g
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2020 g
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020 g
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2020 g
Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje č.zem. 1231-26 k.o. Jelsa društvu Jelsa plus d.o.o Jelsa
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Koncept razvoja vrtića i predškolskog odgoja u Općini Jelsa - Koncept razvoja DV
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Koncept razvoja vrtića i predškolskog odgoja u Općini Jelsa
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu projekta Gradnja novog vrtića u Jelsi na mjeru 7.4.1
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu projekta Rekonstrukcija, uređenje i adaptacije Društvenog doma (ex ambulanta) na mjeru 7.4.1
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Jelsa
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Jelsa
Prijedlog Odluke o kupnji dijelova nekretnina označenih kao č.zem. 505, č.zem. 499, č.zem. 487, č.zem. 498-2 i 503 sve upisane u k.o.Jelsa
Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja - Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja
Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja
Prijedlog Odluke o preimenovanju zgrade ex Ambulante u Društveni dom Jelsa
Prijedlog Odluke o razmatranju zahtjeva U.O.Kalina Jelsa
Prijedlog Odluke o razmatranju zahtjeva U.O.Keko Jelsa
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 2680, k.o. Jelsa
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 2969, k.o. Zastražišće
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 5540-2, k.o. Jelsa
Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o poslovanju društva Hvarski vodovod d.o.o. za 2020 g
Razmatranje Izvješća Načelnika za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2021 g - zaključak
Razmatranje Izvješća Načelnika za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2021 g