Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XIX. sjednica vijeća

POZIV NA XIX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA
00. USVOJENI DNEVNI RED 19. SJEDNICE VIJEĆA
01. Usvojeni Zapisnik sa XVIII. sjednice vijeća(27.11.2015.g.)
03. Zaključak povodom Izvješća o radu Načelnika Općine Jelsa (siječanj-lipanj 2015.)
04. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
04. b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
04. c.) Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-30. 06. 2015.
05. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
05. b) Obrazloženje – Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
06. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
07. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2015.g.
08. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
09. a.) Proračun Općine Jelsa za 2016.
09. b.) Proračun Općine Jelsa za 2016. – obrazloženje
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2016.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2016.g.
12. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016. g.
13. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2016.g.
14. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2016.g.
15. Program održavanja komunalne infrastrukture za djel. iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.g.
16. Odluka o privremenom reguliranju prometa – Riva Jelsa
17. a) Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o korištenju stare škole u Svirčima
17. b) Ugovor o korištenju nekretnina Biskupije hvar, stara škola Sviče – nacrt prijedloga
18. Odluka o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe-Prapatna
19. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelsa od 2015.-2012.g.
20. Vjerodostojno tumačenje čl. 2. st.1. Odluke o Komunalni doprinos-tumačenje čl 2 Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jelsa
21. Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju č. zgr. 607 k.o.Jelsa

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content