Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XXIII. sjednica vijeća

01. Usvojeni Zapisnik sa XXII. sjednice Općinskog vijeća
03. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. i projekcija za 2017.i 2018.g.
03. b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. – obrazloženje
04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
05. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016.g.
06. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi 2016.Općine Jelsa za 2016.g
07. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp. u 2016.g.
08. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
09. a) Poračun Općine Jelsa za 2017.g.i projekcije za 2018. i 2019.g.
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2017.g.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2017. g
12. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2017.g
13. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2017.g
14. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp.u 2017.g.
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2017.g
16. Odluka o kratkoročnom zaduživanju
17. Odluka o otkupu dijela nekretnine označene kao č. zem. 831. i 832. k o Jelsa
18. Odluka o zamjeni nekretnina označeče kao č-zem. 1013-3,1013-2,831 i 832 k.o. Jelsa
19. Odluka o namjeni prostora na prvom katu zgrade označene kao 585-1 k.o. Jelsa
20. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u Dječjeg vrtića Jelsa
21. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za određivanje visine naknade za dodjelu grobnih mjesta u Jelsi
22. a) Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ i Plana razvoja CZ za 2016
22. b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa u 2016.
22. c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa
23. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa
24. Odluka o potvrđivanju projekta uređenja Trga Tome Gamulina
25. Zaključak o davanju odobrenja društvu Jelkom d.o.o. Vrboska za kratkoročno zaduženje kod poslovne banke
26. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu društva Jelkom d.o.o.Vrboska za 2016. g.
27. Rješenje o izboru članova Odbora za utvrđivanje kriterija za dodjelu grobnih mjesta na području Općine Jelsa
USVOJENI DNEVNI RED XXIII. SJEDNICE VIJEĆA


Poziv i prijedlog dnevnog reda XXIII sjednice općinskog vijeća Jelsa
Poziv za nastavak XXIII sjednice općinskog vijeća Jelsa
USVOJENI DNEVNI RED XXIII. SJEDNICE VIJEĆA

03. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. i projekcija za 2017.i 2018.g.
03. b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. – obrazloženje
04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
05. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016.g.
06. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi 2016.Općine Jelsa za 2016.g
07. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp. u 2016.g.
08. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
09. a) Poračun Općine Jelsa za 2017.g.i projekcije za 2018. i 2019.g.
09. b) Proračun Općine Jelsa za 2017.g. -obrazloženje
09. c) Proračun Općine Jelsa za 2017.g.-plan razvojnih programa
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2017.g.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2017. g
12. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2017.g
13. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2017.g
14. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o kom. gosp.u 2017.g.
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2017.g
16. Odluka o kratkoročnom zaduživanju
17. Odluka o otkupu dijela nekretnine označene kao č. zem. 831. i 832. k o Jelsa
18. Odluka o zamjeni nekretnina označeče kao č-zem. 1013-3,1013-2,831 i 832 k.o. Jelsa
19. Odluka o namjeni prostora na prvom katu zgrade označene kao 585-1 k.o. Jelsa
20. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u Dječjeg vrtića Jelsa
21. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za određivanje visine naknade za dodjelu grobnih mjesta u Jelsi
22. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Općine Jelsa od 2015.-2020.g.
23. a) Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ i Plana razvoja CZ za 2016
23. b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa u 2016.
23. c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa
25. Odluka o potvrđivanju projekta uređenja Trga Tome Gamulina


Proračun 2016. – izmjene Prosinac
Proračun 2016. – izmjene Prosinac – obrazloženje2016. – izmjene Prosinac – obrazloženje
Proračun 2017. – obrazloženje2017. – obrazloženje
Proračun 2017. – Odluka o izvršavanju2017. – Odluka o izvršavanju
Program izgr. obj. kom. infr. – 2016. – izmjena Prosinac
Program javnih potreba u kulturi za 2016. – izmjene – Prosinac
Program javnih potreba u sportu za 2016 – izmjene Prosinac
Program odrz. komunalne infrastrukture – 2016.g.- izmjene Prosinac
Program socijalne skrbi 2016. – izmjene Prosinac

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content