Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o komunalnom doprinosu Općine Jelsa

Odredbom članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se, između ostalog, određuju jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno odredbama navedenog zakona, Općina Jelsa, Jedinstveni upravni odjel, odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda pripremio je nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Jelsa s obrazloženjem (u prilogu).

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 15. studenog 2023. godine popunjeni obrazac za savjetovanje s javnošću dostave na adresu elektroničke pošte benito.jakas@jelsa.hr ili putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu Općine Jelsa na adresu Jelsa 404, 21465 Jelsa, s naznakom „Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jelsa“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Jelsa.

Prijedlog Nacrta Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću Odluka o komunalnom doprinosu

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content