Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNO SAVJETOVANJE – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Jelsa u 2024. godini

U svrhu informiranja javnosti, Općina Jelsa objavljuje Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Jelsa u 2024. godini.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ RH, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije.

Odluka se ne odnosi na građevine, odnosno radove, za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Sukladno odredbama navedenog zakona, Općina Jelsa, Jedinstveni upravni odjel, odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, pripremio je nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Jelsa u 2024. godini (u prilogu).

Sugestije, primjedbe i prijedlozi upućuju se putem obrasca sudjelovanja objavljenog na mrežnim stranicama, koji je prilog ovom pozivu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 30. studenog 2023. godine dostavi svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem popunjenog obrasca za savjetovanje s javnošću, na adresu elektroničke pošte meri.radic@jelsa.hr te putem zemaljske pošte ili osobno u pisarnici, na adresi Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa, s naznakom „Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Jelsa u 2024.“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Jelsa.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content