Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNO SAVJETOVANJE –  PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE

U svrhu informiranja javnosti, Općina Jelsa objavljuje Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Jelsa za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Pravna osnova za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Jelsa za razdoblje od 2024. do 2028. godine je novi Zakon o o pomorskom dobru i morskim lukama, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 83/23 (u nastavku: Zakon), a koji je stupio na snagu dana 29. srpnja 2023.

Sukladno članku 39. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina,  a koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana. Po provedbi javnog savjetovanja, Plan donosi predstavničko tijelo.

Sugestije, primjedbe i prijedlozi upućuju se putem obrasca sudjelovanja objavljenog na mrežnim stranicama, koji je prilog ovom pozivu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 30. studenog 2023. godine dostavi svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem popunjenog obrasca za savjetovanje s javnošću, na adresu elektroničke pošte meri.radic@jelsa.hr te putem zemaljske pošte ili osobno u pisarnici, na adresi Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa, s naznakom „Javno savjetovanje – Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024.-2028.“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Jelsa.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content