• jelsa3.jpg
  • jelsa2.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2

MJESNI ODBOR GDINJ

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GDINJ
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista HDZ MO GDINJPojednična lista grupe birača MO GDINJ


MJESNI ODBOR JELSA

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JELSA
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupe birača FORCA JELSA - MO JELSAPojedinačna lista HDZ MO JELSAPojedinačna lista HSS - MO Jelsa


MJESNI ODBOR PITVE

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PITVE
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupe birača MO Pitve


MJESNI ODBOR SVIRČE

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVIRČE
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupe birača MO SVIRČEPojedinačna lista HDZ MO SvirčePojedinačna lista HSS MO Svirče


MJESNI ODBOR VRBOSKA

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRBOSKA
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupe birača Nezavisna lista MO VrboskaPojedinačna lista HDZ MO VrboskaPojedinačna lista SDP - MO VRBOSKA


MJESNI ODBOR VRISNIK

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRISNIK
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista HDZ MO VRISNIKPojedinačna lista HSS MO VRISNIK


MJESNI ODBOR ZASTRAŽIŠĆE

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZASTRAŽIŠĆE
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupa birača Moje Zastražišće -MO ZastražišćePojedinačna lista HDZ MO ZASTRAŽIŠĆEPojedinačna lista HSS - MO Zastražišće


MJESNI ODBOR ZAVALA

ZAJEDNIČKA LISTA: KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZAVALA
POJEDINAČNA LISTA: Pojedinačna lista grupa birača MO ZAVALA

 

REZULTATE GLASOVANJA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JELSA POGLEDAJTE OVDJE.