Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

II. sjednica općinskog vijeća

POZIV NA II. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 23.07.2021.

1. RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, ekologiju i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Jelsa
2. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za turizam i ugostiteljstvo Općinskog vijeća Općine Jelsa
3. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i mladež  Općinskog vijeća Općine Jelsa
4. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jelsa
5. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za kulturu, sport  i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Jelsa
6. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za urbanizam Općinskog vijeća Općine Jelsa
7. RJEŠENJE o izboru članova Odbora za  Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Jelsa
8. ODLUKA o  imenovanju  Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
9. RJEŠENJE o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode Općine Jelsa

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

– Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g – izvještaj o zaduženju – jamstvu – obrazac IZJS-2020-12
– Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g – obrazloženje po org. i program.kl
– Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g – obrazloženje
– Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g – plan razvojnih programa
– Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2021 g – Obrazloženje po org.i program.kl.
– Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2021 g
– Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2020 g
– Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje č.zem. 1231-26 k.o. Jelsa društvu Jelsa plus d.o.o Jelsa
– Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Koncept razvoja vrtića i predškolskog odgoja u Općini Jelsa – Koncept razvoja DV
– Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Koncept razvoja vrtića i predškolskog odgoja u Općini Jelsa
– Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu projekta Gradnja novog vrtića u Jelsi na mjeru 7.4.1
– Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu projekta Rekonstrukcija, uređenje i adaptacije Društvenog doma (ex ambulanta) na mjeru 7.4.1
– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića
– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Jelsa
– Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Jelsa
– Prijedlog Odluke o kupnji dijelova nekretnina označenih kao č.zem. 505, č.zem. 499, č.zem. 487, č.zem. 498-2 i 503 sve upisane u k.o.Jelsa
– Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja – Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja
– Prijedlog Odluke o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja
– Prijedlog Odluke o preimenovanju zgrade ex Ambulante u Društveni dom Jelsa
– Prijedlog Odluke o razmatranju zahtjeva U.O.Kalina Jelsa
– Prijedlog Odluke o razmatranju zahtjeva U.O.Keko Jelsa
– Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 2680, k.o. Jelsa
– Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 2969, k.o. Zastražišće
– Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 5540-2, k.o. Jelsa
– Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o poslovanju društva Hvarski vodovod d.o.o. za 2020 g
– Razmatranje Izvješća Načelnika za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2021 g – zaključak
– Razmatranje Izvješća Načelnika za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2021 g

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content