Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

IV. sjednica općinskog vijeća

POZIV NA IV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 10.12.2021.

ZVUČNI ZAPIS ZA IV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA
Prvi dio sjednice

 

Drugi dio sjednice

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI STANICE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA OPĆINU JELSA  U 2022 .G.
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JELSA S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
ODLUKA O SNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE JELSA
ZAKLJUČAK o razmatranju Godišnjeg plana i programa  rada Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu 2021./2022 .g.
ZAKLJUČAK o razmatranju Kurikuluma Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu 2021/2022.g.
– ZAKLJUČAK o razmatranju Izvješća o  radu  Dječjeg vrtića Jelsa za pedagošku godinu 2020./2021.g.
– ZAKLJUČAK o razmatranju Izmjena i dopuna  Financijskog plana  Dječjeg vrtića Jelsa za  2021. godinu
– ZAKLJUČAK o razmatranju  Financijskog plana  Dječjeg vrtića Jelsa za  2022. godinu
– ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  „AUTOKAMPA SOLINE 2 – VRBOSKA“
– ODLUKA o  davanju  na privremeno ili povremeno korištenje  prostora u objektima  koji su  u vlasništvu Općine Jelsa
– ODLUKA o kupnji  dijela nekretnine  označene kao č.zem.  505   k.o. Jelsao kupnji  dijela nekretnine  označene kao č.zem.  505   k.o. Jelsa
– ODLUKA o naknadi štete zakupniku – korisniku ugostiteljskog objekta zbog izvođenja radova ispred poslovnog prostora o naknadi štete zakupniku – korisniku ugostiteljskog objekta zbog izvođenja radova ispred poslovnog prostora
– ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelsa  za  2022. godinu

ZAPISNIK sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content