XXIII. sjednica vijeća

01. Usvojeni Zapisnik sa XXII. sjednice Općinskog vijeća03. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. i projekcija za 2017.i 2018.g.03. b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2016.g. – obrazloženje04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.05. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016.g.06. […]

XXII. sjednica vijeća

POZIV NA XXII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 14.10.2016. 01. a) Zapisnik sa XXI. sjednice Vijeća-I.dio01. b) Zapisnik sa nastavka XXI. sjednice03. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2016.g.03. b) Tablice – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2016.g.03. c) Izvještaj o zaduženju-jamstvu-suglasnosti -30. lipnja 2016.g.04. a) Izvješće o radu […]

XXI. sjednica vijeća

Poziv na XXI. sjednicu vijeća općine Jelsa / 15.07.2016. 03. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2016.g05. Izmjene i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata06. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina07. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja Grga Viskovića iz Jelse08. Prijedlog Odluke o raspodjeli novčanih sredstava od poreza […]

XIX. sjednica vijeća

POZIV NA XIX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA00. USVOJENI DNEVNI RED 19. SJEDNICE VIJEĆA01. Usvojeni Zapisnik sa XVIII. sjednice vijeća(27.11.2015.g.)03. Zaključak povodom Izvješća o radu Načelnika Općine Jelsa (siječanj-lipanj 2015.)04. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.04. b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.04. c.) Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-30. 06. […]

XVIII. sjednica vijeća

Poziv za XVIII. sjednicu vijećaUsvojeni Zapisnik sa XVII sjednice vijeća00. USVOJENI DNEVNI RED XVIII. SJEDNICE VIJEĆA01. Usvojeni Zapisnik sa XVIII. sjednice vijeća (27.11.2015.g.)03. Zaključak povodom Izvješća o radu Načelnika Općine Jelsa (siječanj-lipanj 2015.)04. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.04. b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.04. c) Izvještaj […]

XVII. sjednica vijeća

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća JelsaUSVOJENI DNEVNI RED XVII. SJEDNICE VIJEĆA01. Usvojeni Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća03. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju društva  Hvarski vodovod, d.o.o., Jelsa,  za 2014.g.04. Odluka o  izmjenama  Odluke o porezima Općine Jelsa05. Odluka o javnim priznanjima Općine Jelsa za 2015.g.06.a) Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jesa […]

XVI. sjednica vijeća

USVOJENI DNEVNI RED XVI.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA ZAPISNIK SA XV.  SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prometovanju u zonama posebne regulacije prometovanja u mjestima Jelsa i Vrboska Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Jelsa Zaključak o prihvaćanju nagodbe o rješenju dijela međusobnih spornih odnosa između Općine Jelsa i društva Vrboska d.d. […]